Siirry pääsisältöön

Tekstit

Videot

Porras pedagogiikan mukaan - tuen portaiden sisältö kolmiportaisen tuen mallissa

Aloitin viime vuoden puolella kirjoittamaan varhaiskasvatuksen kolmiportaisesta tuesta.  Pohdin edellisessä kirjoituksessani varhaiskasvatuksen kolmiportaisen tuen mallin ydinperiaatteita, joihin lapsen tukeminen pohjautuu. Tämä kirjoitus jatkaa ensimmäisen kirjoituksen käynnistämää pohdintaa varhaiskasvatuksen kolmiportaisen tuen mallin keskeisistä elementeistä. Tällä kertaa tarkastelen tuen portaiden konkreettista sisältöä. Millä perusteella portaille? Paljon kysytty asia on konkreettinen tuen portaiden sisältö: mitä tarkoittaa yleinen, tehostettu ja erityinen tuki? Kuka saa erityistä, kuka tehostettua tukea? Lapsen tukemisessa oleellista on tarveperustainen arviointi, eli arvioidaan sitä, millaisia (vaihtelevia) tuen tarpeita lapsella on nimenomaan varhaiskasvatuksessa. Lapsen tuen intensiteetin (yleistä, tehostettua vai erityistä) sijoittuminen tietylle portaalle ei ole riippuvainen esimerkiksi lapsen diagnoosista (esim. kehitysvammadiagnoosi = erityinen tuki, ha

Viimeisimmät blogitekstit

Välittömästi ja suunnitelmallisesti - lapsen tukeminen varhaiskasvatuksessa

Tänäänkö kaikki muuttuu? – vasu astuu voimaan

Tukea ei voi suunnitella tulevaisuuteen: Sveot ry:n näkemyksiä Opetus- ja kulttuuriministeriön Varhaiskasvatuksen kehittämisen tiekarttaan

Kesäajan hoito - vai sittenkin varhaiskasvatus?